Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Strona główna

Informacje

Budynek OPS

Budynek UG

Artykuły

 • Informacja wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 można składać:
  – od 1 lipca 2024 r. – wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu emp@tia;
  – od 1 sierpnia 2024 r. – również w formie papierowej.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

  Gmina Baćkowice przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach, będzie on realizował MODUŁ I w formie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych – usługi sąsiedzkie, które swoim zakresem obejmą wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, stosownie do indywidualnych potrzeb osób wspieranych, tj.: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji; w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy: z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe . Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia osoby wymagającej wsparcia, ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb. Gmina Baćkowice uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów realizacji zadania, 20% to wkład własny gminy. Planowane jest objęcie usługami sąsiedzkimi 5 nowych środowisk.
  Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby mieszkające w najbliższej okolicy.
  W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:
  • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • prosta podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
  • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  Z usług sąsiedzkich może skorzystać:
  • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  • osoba, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:
  • ukończyły 18. rok życia,
  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
  • zamieszkują w najbliższej okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

  Czytaj Więcej o: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024