Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Informacja o utworzeniu CIDON

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2021 r.
przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

Zakres działalności CIDON obejmuje m.in.: udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnością oraz osobom z ich otoczenia na temat możliwości uzyskania wsparcia, pomoc osobom z niepełnosprawnością poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji, zorganizowanie i utrzymanie sieci współpracy jednostek zaangażowanych w działania na rzecz osób z
niepełnosprawnością na terenie województwa świętokrzyskiego, kierowanie do specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, kierowanie do Ośrodka Wsparcia i Testów i wiele innych.